You are here

Erasmus

Közzétette webadmin · Vas, 2019/03/10 - 21:18

Az Európai Unión belül az Európai Bizottság 1987-ben indította el az Erasmus-programot, amely a felsőoktatási intézmények között hivatott biztosítani a szakmai tapasztalatcserét hallgatók, oktatók és más egyetemi tisztviselők számára. Ez a program 2014-től Erasmus+ néven fut tovább, magába olvasztva az eddig más néven működő, de ugyancsak oktatással és szakmai továbbképzéssel kapcsolatos európai szintű programokat (Comenius, Leonardo, Grundtvig, stb...).

Az Erasmus+ az oktatást, a szakképzést, valamint ifjúsági tevékenységi területeket és a sportot is magában foglalja. A program 2014-2020-ig tartó szakaszában uniós szinten 14,7 milliárd eurós költségvetésből biztosítja több mint 125.000 intézmény és szervezet támogatását, illetve több mint 4 millió személy nemzetközi tapasztalatszerzését. Az Erasmus-pályázatokat elbíráló bizottság 2013 decemberében a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet pályázatát is elfogadta. Így 2014-től az Intézet a program keretében működő más intézményekkel való kapcsolatfelvételt és közös programszervezést lehetővé tevő Erasmus Chartaval rendelkezik. Gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a 2014-2015-ös tanévtől kezdődően a Teológiai Intézet hallgatói, tanárai és adminisztratív személyzete élhet a peregrináció lehetőségével.

A program keretén belül az egyetem is fogad hallgatókat, oktatókat és felsőfokú tanintézményekben tevékenykedő adminisztrátorokat. Ez a kölcsönös szerződéses viszony lehetőséget biztosít arra, hogy még szorosabbra vonjuk kapcsolatainkat különböző külföldi intézményekkel. Az Erasmus+ program keretén belül a következő mobilitások támogatására nyílik lehetőség: hallgatók, oktatók, személyzet/szakemberek mobilitása (az egész életen át tartó tanulás minden szintje; pedagógusok, oktatók, oktatási és képzési szakértők, beleértve az oktatásba, képzésbe, illetve a nem formális ifjúsági oktatásba bevont ifjúsági munkásokat is); ifjúsági csereprogramok és ifjúsági önkéntesség.

Az Erasmus+ program keretében a megpályázott ösztöndíjak lehetőséget biztosítanak arra, hogy a hallgatók a partneregyetemek egyikében tanulmányi részképzésen vagy szakmai gyakorlaton vegyenek részt. A képzés keretében megszerzett eredményeket (krediteket, szakmai gyakorlatot) az egyetem elismeri és beépíti saját curriculumába.