You are here

Földvári Debora (293) · 2023-08 · beszámoló

Közzétette Földvári Debora · Ke, 2023/08/15 - 12:37

A 2022/23-as tanév II. félévében Sárospatakon tanultam. Ezt a lehetőséget azért szerettem volna megragadni, mert szakmai gyakorlaton voltam már az említett kisvárosban és nagyon megragadott a maga egyszerűsége, nyugodtsága. A kolozsvári nyüzsgés, zsúfoltság után jó volt egy fél évnyi változás. Nem csak a város hangulata és képe ragadott meg, hanem a Teológián tapasztalt nyitottság, amellyel fogadtak bennünket, úgy a diákok, mint a tanárok. Ennek köszönhetően az órákon való részvétel mellett, számos egyéb programban vettem részt. Próbáltam minden lehetőséget kihasználni és csatlakozni a különböző rendezvényekre, ami sikerült is. Már első hétvégén egy jótékonysági bálba hívtak meg, majd azt követően zenés áhítatok, születésnapozások, tanulmányi kirándulások, közös vacsorázás, előadások, játékok töltötték ki a mindennapokat. A sokféle programnak köszönhetően, könnyen megtaláltam a hangot az ottani diákokkal és úgy éreztem, hogy ők is befogadtak kis közösségükbe.

A tanárok segítőkészsége, kedvessége is hozzájárult ahhoz, hogy felszabadultan érezzem magam közöttük. A tanórákon sokat beszélgettünk közösen, így épülve és tanulva egymás ismerete által. Hálás voltam azért is, hogy az ott szerzett jegyek nagy részét itthon elfogadták, így nem kellett kétszer vizsgáznom.

A diákokkal kötött barátságok, az ottani oktatásba való betekintés, a sárospataki hangulat mind hozzájárultak ahhoz, hogy erre a félévre ne csak egy egyszerű tanulmányi félévként tekintsek vissza, hanem egy olyan időszakra, amely sok szép emléket, ismeretet, élményt rejt magában. Köszönöm a lehetőséget az Erasmsus+-os bizottságnak, a küldő- és fogadó intézményeknek és mindenkinek, aki részese volt annak, hogy ezt a félévet Sárospatakon töltsem!