You are here

Balázs Gergő (307) · 2022-07 · beszámoló

Közzétette balazsgergo · Hét, 2022/07/11 - 09:53

Csendes, nyugodt, otthonos. Ezek a szavak fogalmazódnak meg először az emberben, amikor Sárospatak városát látogatja meg. Ezek a szavak fogalmazódtak meg bennem is, amikor 2022 februárjában megérkeztem a Sárospataki Református Teológiai Akadémia kollégiumába, hogy tanulmányi mobilitáson vegyek részt.

A befogadó közeg miatt az első pillanattól kezdve otthon éreztem magam a városban és a fogadó intézményben is. A diáktársak mellett a tanárok és a tanulmányi osztályon dolgozók is készségesen a rendelkezésünkre álltak annak érdekében, hogy a tanulmányi és a hivatali ügyek intézése gördülékenyen működjön.

Az ott töltött félév alatt sikerült betekintést nyerni az Akadémia mindennapi életébe. Két kolozsvári társammal együtt részt vettünk az akadémiai - és a közösségi életben egyaránt. A tanórák mellett jelen voltunk az intézetben hagyományosan megrendezett Exodus konferencián, illetve egyéb előadásokon. Kivettük a részünk a diáktársak által szervezett nőnapi rendezvényből és ott voltunk a különböző kisebb és nagyobb gyülekezetekbe való kiszállásokon is. Az ottani szokásoknak megfelelően egy – egy reggeli áhítat megtartását is magunkra vállaltuk. A különböző feladatok végzése során megismerkedtünk az intézmény szakkönyvtárának az állományával, a diákság által szervezett rendezvények során pedig a hallgatói önkormányzat felépítésével. Külön örömöt jelent számomra, hogy a szakmai kapcsolatok mellett emberi kapcsolatokat is sikerült kialakítani, amelyek mély találkozásokra és beszélgetésekre alapozódnak.

Úgy érzem számomra örök emlék marad a Sárospatakon töltött félév. Készséggel ajánlom a mobilitáson való részvételt mindazoknak, akik szeretnének otthonos, csendes városban, befogadó, szeretetteljes közösségben tanulni.